Ranchers.net http://ranchers.net/photopost Thu, 21 Jun 2018 07:59:45 -0400 PhotoPost Pro 6.02 IMG_3101 http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/17023 <a href="http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/17023" target="_blank"><img title="IMG_3101.JPG" border="0" src="http://ranchers.net/photopost/data/500/thumbs/IMG_3101.JPG" alt="IMG_3101.JPG" /></a><br /><br />by: dunlaptw<br /><br />Description: My Little Gelbvieh dunlaptw Fri, 22 Apr 2016 10:02:13 -0400 IMG_3099 http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/17022 <a href="http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/17022" target="_blank"><img title="IMG_3099.JPG" border="0" src="http://ranchers.net/photopost/data/500/thumbs/IMG_3099.JPG" alt="IMG_3099.JPG" /></a><br /><br />by: dunlaptw<br /><br />Description: My Little Gelbvieh dunlaptw Fri, 22 Apr 2016 10:02:12 -0400 IMG_3093 http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/17020 <a href="http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/17020" target="_blank"><img title="IMG_3093.JPG" border="0" src="http://ranchers.net/photopost/data/500/thumbs/IMG_3093.JPG" alt="IMG_3093.JPG" /></a><br /><br />by: dunlaptw<br /><br />Description: beefmaster gelbveih cross heifer dunlaptw Fri, 22 Apr 2016 10:02:11 -0400 IMG_3098 http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/17021 <a href="http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/17021" target="_blank"><img title="IMG_3098.JPG" border="0" src="http://ranchers.net/photopost/data/500/thumbs/IMG_3098.JPG" alt="IMG_3098.JPG" /></a><br /><br />by: dunlaptw<br /><br />Description: beefmaster gelbveih cross heifer dunlaptw Fri, 22 Apr 2016 10:02:11 -0400 Southern_pride_b http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/16688 <a href="http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/16688" target="_blank"><img title="Southern_pride_b.jpg" border="0" src="http://ranchers.net/photopost/data/500/thumbs/Southern_pride_b.jpg" alt="Southern_pride_b.jpg" /></a><br /><br />by: dunlaptw dunlaptw Thu, 03 Sep 2015 13:14:31 -0400 Southern_Star http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/16685 <a href="http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/16685" target="_blank"><img title="Southern_Star.jpg" border="0" src="http://ranchers.net/photopost/data/500/thumbs/Southern_Star.jpg" alt="Southern_Star.jpg" /></a><br /><br />by: dunlaptw dunlaptw Thu, 03 Sep 2015 12:01:13 -0400 Southern_pride http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/16686 <a href="http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/16686" target="_blank"><img title="Southern_pride.jpg" border="0" src="http://ranchers.net/photopost/data/500/thumbs/Southern_pride.jpg" alt="Southern_pride.jpg" /></a><br /><br />by: dunlaptw dunlaptw Thu, 03 Sep 2015 12:01:13 -0400 Stouthern_star_b http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/16687 <a href="http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/16687" target="_blank"><img title="Stouthern_star_b.jpg" border="0" src="http://ranchers.net/photopost/data/500/thumbs/Stouthern_star_b.jpg" alt="Stouthern_star_b.jpg" /></a><br /><br />by: dunlaptw dunlaptw Thu, 03 Sep 2015 12:01:13 -0400 IMG_2301 http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/16576 <a href="http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/16576" target="_blank"><img title="IMG_2301.JPG" border="0" src="http://ranchers.net/photopost/data/500/thumbs/IMG_2301.JPG" alt="IMG_2301.JPG" /></a><br /><br />by: dunlaptw dunlaptw Wed, 08 Jul 2015 10:56:12 -0400 IMG_2296 http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/16572 <a href="http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/16572" target="_blank"><img title="IMG_2296.JPG" border="0" src="http://ranchers.net/photopost/data/500/thumbs/IMG_2296.JPG" alt="IMG_2296.JPG" /></a><br /><br />by: dunlaptw<br /><br />Description: DOB 1/29/15 dunlaptw Wed, 08 Jul 2015 10:54:04 -0400 IMG_2298 http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/16573 <a href="http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/16573" target="_blank"><img title="IMG_2298.JPG" border="0" src="http://ranchers.net/photopost/data/500/thumbs/IMG_2298.JPG" alt="IMG_2298.JPG" /></a><br /><br />by: dunlaptw dunlaptw Wed, 08 Jul 2015 10:54:04 -0400 IMG_2305 http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/16574 <a href="http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/16574" target="_blank"><img title="IMG_2305.JPG" border="0" src="http://ranchers.net/photopost/data/500/thumbs/IMG_2305.JPG" alt="IMG_2305.JPG" /></a><br /><br />by: dunlaptw<br /><br />Description: dob 3/8/15 dunlaptw Wed, 08 Jul 2015 10:54:04 -0400 IMG_2307 http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/16575 <a href="http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/16575" target="_blank"><img title="IMG_2307.JPG" border="0" src="http://ranchers.net/photopost/data/500/thumbs/IMG_2307.JPG" alt="IMG_2307.JPG" /></a><br /><br />by: dunlaptw<br /><br />Description: dob 3/8/15 dunlaptw Wed, 08 Jul 2015 10:54:04 -0400 oldest Bull calf born 1-31-15 78 days old http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/16390 <a href="http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/16390" target="_blank"><img title="IMG_1912.JPG" border="0" src="http://ranchers.net/photopost/data/500/thumbs/IMG_1912.JPG" alt="IMG_1912.JPG" /></a><br /><br />by: dunlaptw dunlaptw Mon, 20 Apr 2015 15:12:01 -0400 2 heifers one 63 days the other 41 days http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/16387 <a href="http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/16387" target="_blank"><img title="IMG_1894.JPG" border="0" src="http://ranchers.net/photopost/data/500/thumbs/IMG_1894.JPG" alt="IMG_1894.JPG" /></a><br /><br />by: dunlaptw dunlaptw Mon, 20 Apr 2015 15:12:00 -0400 heifer out of a red horned heifer bw 64lbs http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/16388 <a href="http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/16388" target="_blank"><img title="IMG_1899.JPG" border="0" src="http://ranchers.net/photopost/data/500/thumbs/IMG_1899.JPG" alt="IMG_1899.JPG" /></a><br /><br />by: dunlaptw dunlaptw Mon, 20 Apr 2015 15:12:00 -0400 heifer out of a duns scurred 5 yo cow, bw 69lbs http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/16389 <a href="http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/16389" target="_blank"><img title="IMG_1904.JPG" border="0" src="http://ranchers.net/photopost/data/500/thumbs/IMG_1904.JPG" alt="IMG_1904.JPG" /></a><br /><br />by: dunlaptw dunlaptw Mon, 20 Apr 2015 15:12:00 -0400 2nd oldest bull calf at 70 days olds http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/16386 <a href="http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/16386" target="_blank"><img title="IMG_1893.JPG" border="0" src="http://ranchers.net/photopost/data/500/thumbs/IMG_1893.JPG" alt="IMG_1893.JPG" /></a><br /><br />by: dunlaptw dunlaptw Mon, 20 Apr 2015 15:11:59 -0400 Heifer 41 days old http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/16384 <a href="http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/16384" target="_blank"><img title="IMG_1907.JPG" border="0" src="http://ranchers.net/photopost/data/500/thumbs/IMG_1907.JPG" alt="IMG_1907.JPG" /></a><br /><br />by: dunlaptw dunlaptw Mon, 20 Apr 2015 15:04:13 -0400 Bull Calf 79 days old http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/16385 <a href="http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/16385" target="_blank"><img title="IMG_1914.JPG" border="0" src="http://ranchers.net/photopost/data/500/thumbs/IMG_1914.JPG" alt="IMG_1914.JPG" /></a><br /><br />by: dunlaptw dunlaptw Mon, 20 Apr 2015 15:04:13 -0400 Balancer Heifers http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/16382 <a href="http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/16382" target="_blank"><img title="IMG_1887.JPG" border="0" src="http://ranchers.net/photopost/data/500/thumbs/IMG_1887.JPG" alt="IMG_1887.JPG" /></a><br /><br />by: dunlaptw dunlaptw Mon, 20 Apr 2015 15:04:12 -0400 Beefmaster?Angus x Bull calf 8 months http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/16383 <a href="http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/16383" target="_blank"><img title="IMG_1896.JPG" border="0" src="http://ranchers.net/photopost/data/500/thumbs/IMG_1896.JPG" alt="IMG_1896.JPG" /></a><br /><br />by: dunlaptw dunlaptw Mon, 20 Apr 2015 15:04:12 -0400 all_of_em_2 http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/16267 <a href="http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/16267" target="_blank"><img title="all_of_em_2.jpg" border="0" src="http://ranchers.net/photopost/data/500/thumbs/all_of_em_2.jpg" alt="all_of_em_2.jpg" /></a><br /><br />by: dunlaptw dunlaptw Wed, 11 Mar 2015 13:01:32 -0400 134_s_bull_calf1 http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/16266 <a href="http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/16266" target="_blank"><img title="134_s_bull_calf1.jpg" border="0" src="http://ranchers.net/photopost/data/500/thumbs/134_s_bull_calf1.jpg" alt="134_s_bull_calf1.jpg" /></a><br /><br />by: dunlaptw dunlaptw Wed, 11 Mar 2015 12:58:19 -0400 134_s_bull_calf http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/16261 <a href="http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/16261" target="_blank"><img title="134_s_bull_calf.jpg" border="0" src="http://ranchers.net/photopost/data/500/thumbs/134_s_bull_calf.jpg" alt="134_s_bull_calf.jpg" /></a><br /><br />by: dunlaptw<br /><br />Description: second oldest bull calf 37 days dunlaptw Wed, 11 Mar 2015 12:52:08 -0400 Starburst_heifer_2 http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/16262 <a href="http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/16262" target="_blank"><img title="Starburst_heifer_2.jpg" border="0" src="http://ranchers.net/photopost/data/500/thumbs/Starburst_heifer_2.jpg" alt="Starburst_heifer_2.jpg" /></a><br /><br />by: dunlaptw<br /><br />Description: Starburst heifer 5 days dunlaptw Wed, 11 Mar 2015 12:52:08 -0400 all_of_em http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/16263 <a href="http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/16263" target="_blank"><img title="all_of_em.jpg" border="0" src="http://ranchers.net/photopost/data/500/thumbs/all_of_em.jpg" alt="all_of_em.jpg" /></a><br /><br />by: dunlaptw<br /><br />Description: maidens heifer 5 days in for front dunlaptw Wed, 11 Mar 2015 12:52:08 -0400 maiden_s_heifer http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/16264 <a href="http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/16264" target="_blank"><img title="maiden_s_heifer.jpg" border="0" src="http://ranchers.net/photopost/data/500/thumbs/maiden_s_heifer.jpg" alt="maiden_s_heifer.jpg" /></a><br /><br />by: dunlaptw dunlaptw Wed, 11 Mar 2015 12:52:08 -0400 rosie_bull_calf http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/16265 <a href="http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/16265" target="_blank"><img title="rosie_bull_calf.jpg" border="0" src="http://ranchers.net/photopost/data/500/thumbs/rosie_bull_calf.jpg" alt="rosie_bull_calf.jpg" /></a><br /><br />by: dunlaptw<br /><br />Description: rosies bull calf 9 days old dunlaptw Wed, 11 Mar 2015 12:52:08 -0400 first Southern Balancer Heifer http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/16206 <a href="http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/16206" target="_blank"><img title="DSCF2033.JPG" border="0" src="http://ranchers.net/photopost/data/500/thumbs/DSCF2033.JPG" alt="DSCF2033.JPG" /></a><br /><br />by: dunlaptw dunlaptw Fri, 06 Feb 2015 11:51:21 -0500 2nd bull calf http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/16207 <a href="http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/16207" target="_blank"><img title="DSCF2038.JPG" border="0" src="http://ranchers.net/photopost/data/500/thumbs/DSCF2038.JPG" alt="DSCF2038.JPG" /></a><br /><br />by: dunlaptw dunlaptw Fri, 06 Feb 2015 11:51:21 -0500 first Southern Balancer Heifer, about 2 hours old http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/16208 <a href="http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/16208" target="_blank"><img title="DSCF2040.JPG" border="0" src="http://ranchers.net/photopost/data/500/thumbs/DSCF2040.JPG" alt="DSCF2040.JPG" /></a><br /><br />by: dunlaptw dunlaptw Fri, 06 Feb 2015 11:51:21 -0500 1-28_b http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/16194 <a href="http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/16194" target="_blank"><img title="1-28_b.JPG" border="0" src="http://ranchers.net/photopost/data/500/thumbs/1-28_b.JPG" alt="1-28_b.JPG" /></a><br /><br />by: dunlaptw dunlaptw Thu, 29 Jan 2015 10:23:30 -0500 1-28_c http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/16195 <a href="http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/16195" target="_blank"><img title="1-28_c.JPG" border="0" src="http://ranchers.net/photopost/data/500/thumbs/1-28_c.JPG" alt="1-28_c.JPG" /></a><br /><br />by: dunlaptw dunlaptw Thu, 29 Jan 2015 10:23:30 -0500 1-28_d http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/16196 <a href="http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/16196" target="_blank"><img title="1-28_d.JPG" border="0" src="http://ranchers.net/photopost/data/500/thumbs/1-28_d.JPG" alt="1-28_d.JPG" /></a><br /><br />by: dunlaptw dunlaptw Thu, 29 Jan 2015 10:23:30 -0500 1-28_a http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/16193 <a href="http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/16193" target="_blank"><img title="1-28_a.JPG" border="0" src="http://ranchers.net/photopost/data/500/thumbs/1-28_a.JPG" alt="1-28_a.JPG" /></a><br /><br />by: dunlaptw dunlaptw Thu, 29 Jan 2015 10:23:29 -0500 Big_butt http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/16188 <a href="http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/16188" target="_blank"><img title="Big_butt.JPG" border="0" src="http://ranchers.net/photopost/data/500/thumbs/Big_butt.JPG" alt="Big_butt.JPG" /></a><br /><br />by: dunlaptw dunlaptw Mon, 26 Jan 2015 10:06:22 -0500 134 http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/16183 <a href="http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/16183" target="_blank"><img title="134.JPG" border="0" src="http://ranchers.net/photopost/data/500/thumbs/134.JPG" alt="134.JPG" /></a><br /><br />by: dunlaptw<br /><br />Description: she not hang tail to the left but rear quarters are bagging dunlaptw Mon, 26 Jan 2015 09:55:56 -0500 colorful 1/25/2015 http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/16184 <a href="http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/16184" target="_blank"><img title="134_-1.JPG" border="0" src="http://ranchers.net/photopost/data/500/thumbs/134_-1.JPG" alt="134_-1.JPG" /></a><br /><br />by: dunlaptw dunlaptw Mon, 26 Jan 2015 09:55:56 -0500 colorful 1/26/2015 http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/16185 <a href="http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/16185" target="_blank"><img title="colorful.JPG" border="0" src="http://ranchers.net/photopost/data/500/thumbs/colorful.JPG" alt="colorful.JPG" /></a><br /><br />by: dunlaptw dunlaptw Mon, 26 Jan 2015 09:55:56 -0500 134 http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/16186 <a href="http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/16186" target="_blank"><img title="photo6.JPG" border="0" src="http://ranchers.net/photopost/data/500/thumbs/photo6.JPG" alt="photo6.JPG" /></a><br /><br />by: dunlaptw<br /><br />Description: beginning to bag dunlaptw Mon, 26 Jan 2015 09:55:56 -0500 colorful 1/26/2015 http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/16187 <a href="http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/16187" target="_blank"><img title="photo_colorful.JPG" border="0" src="http://ranchers.net/photopost/data/500/thumbs/photo_colorful.JPG" alt="photo_colorful.JPG" /></a><br /><br />by: dunlaptw dunlaptw Mon, 26 Jan 2015 09:55:56 -0500 134 http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/15999 <a href="http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/15999" target="_blank"><img title="DSCF19951.JPG" border="0" src="http://ranchers.net/photopost/data/500/thumbs/DSCF19951.JPG" alt="DSCF19951.JPG" /></a><br /><br />by: dunlaptw<br /><br />Description: Starting to bag up dunlaptw Mon, 27 Oct 2014 11:28:02 -0400 134 http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/15998 <a href="http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/15998" target="_blank"><img title="DSCF1995.JPG" border="0" src="http://ranchers.net/photopost/data/500/thumbs/DSCF1995.JPG" alt="DSCF1995.JPG" /></a><br /><br />by: dunlaptw<br /><br />Description: Starting to bag up, dunlaptw Mon, 27 Oct 2014 11:14:16 -0400 Colorful Front shot http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/15996 <a href="http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/15996" target="_blank"><img title="DSCF19921.JPG" border="0" src="http://ranchers.net/photopost/data/500/thumbs/DSCF19921.JPG" alt="DSCF19921.JPG" /></a><br /><br />by: dunlaptw dunlaptw Mon, 27 Oct 2014 11:14:15 -0400 Maiden http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/15997 <a href="http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/15997" target="_blank"><img title="DSCF1994.JPG" border="0" src="http://ranchers.net/photopost/data/500/thumbs/DSCF1994.JPG" alt="DSCF1994.JPG" /></a><br /><br />by: dunlaptw dunlaptw Mon, 27 Oct 2014 11:14:15 -0400 DSCF19881 http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/15994 <a href="http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/15994" target="_blank"><img title="DSCF19881.JPG" border="0" src="http://ranchers.net/photopost/data/500/thumbs/DSCF19881.JPG" alt="DSCF19881.JPG" /></a><br /><br />by: dunlaptw<br /><br />Description: Topline of my Bull to the right of the brown cow. dunlaptw Mon, 27 Oct 2014 11:12:23 -0400 Colorful http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/15995 <a href="http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/15995" target="_blank"><img title="DSCF1992.JPG" border="0" src="http://ranchers.net/photopost/data/500/thumbs/DSCF1992.JPG" alt="DSCF1992.JPG" /></a><br /><br />by: dunlaptw dunlaptw Mon, 27 Oct 2014 11:12:23 -0400 Starburst http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/15991 <a href="http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/15991" target="_blank"><img title="DSCF1984.JPG" border="0" src="http://ranchers.net/photopost/data/500/thumbs/DSCF1984.JPG" alt="DSCF1984.JPG" /></a><br /><br />by: dunlaptw dunlaptw Mon, 27 Oct 2014 11:12:22 -0400 134 http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/15992 <a href="http://ranchers.net/photopost/showphoto.php/photo/15992" target="_blank"><img title="DSCF1986.JPG" border="0" src="http://ranchers.net/photopost/data/500/thumbs/DSCF1986.JPG" alt="DSCF1986.JPG" /></a><br /><br />by: dunlaptw dunlaptw Mon, 27 Oct 2014 11:12:22 -0400